Controleer uw domeinnaam

Privacy policy

 
De onderstaande privacy policy is enkel van toepassing op persoonlijke gegevens. Indien bij de contactgegevens het veld voor de bedrijfsnaam ingevuld wordt, dan worden de contactgegevens behandeld als bedrijfsgegevens en niet als persoonlijke gegevens.
 
Om voor u een domeinnaam te kunnen registreren of een SSL-certificaat aan te vragen, hebben we natuurlijk enkele gegevens van u nodig. We vragen daarbij enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de dienst die u bij ons bestelde en gebruiken de gegevens enkel voor dat doel. We zullen alles in het werk stellen om uw gegevens zo correct mogelijk te beschermen (zowel technisch gezien als met een veiligheidsbeleid naar onze medewerkers toe).
 
U mag altijd vragen om uw gegevens in te kijken en u kan vragen dat we correcties uitvoeren. Uit veiligheidsoverwegingen springen we erg voorzichtig om met zulke vragen (we willen natuurlijk zeker zijn dat de aanvraag van u komt). De meest efficiënte weg om uw gegevens te corrigeren is door dit aan te vragen via de weg waarlangs u ook origineel uw gegevens aan ons bezorgde (mogelijk is dat via een reseller). Maar het is ook mogelijk dit rechtstreeks bij ons aan te vragen: bNamed.net, Zakstraat 43A, 2520 Ranst, België
 
Om uw aanvraag te kunnen uitvoeren, zullen we uw gegevens ook moeten delen met één van onze partners. Bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat een domeinnaam op de juiste gegevens geregistreerd staat, moeten we uw gegevens delen met de centrale registry voor die domeinnaamextensie. Voor sommige extensies werken we met een tussenpersoon en dienen we uw gegevens ook met hen te delen. Sowieso worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons deed. Indien u een domeinnaam bestelt die beheerd wordt door een registry buiten de Europese Unie, dan dienen we uw gegevens ook te delen met die niet-Europese instantie.
 
Uitzonderlijk kan het gebeuren dat we de vraag krijgen om gegevens van u vrij te geven. Bijvoorbeeld op vraag van een rechtbank of politiedienst, maar die vraag kan ook komen van een andere overheidsdienst of iemand die meent dat uw domeinnaam zijn rechten schendt. Als we wettelijk verplicht zijn uw informatie vrij te geven, gaan we dat ook doen. In alle andere situaties zullen we heel voorzichtig met het verzoek omspringen en enkel meewerken als we denken dat de andere partij inderdaad heel goede redenen hiervoor heeft.
 
Zo lang u diensten bij ons heeft lopen, dienen we uw gegevens natuurlijk te bewaren. Als u uw contract opzegt, kunnen we echter toch nog niet direct alle informatie weggooien. Wettelijk gezien dienen we gegevens in het kader van mogelijk rechtsvorderingen (Art. 2262bis. van de civiele code) of om boekhoudkundige redenen 10 jaar te bewaren. Gegevens die niet meer actief gebruikt worden en enkel om wettelijke redenen bewaard worden, zullen echter wel al uit ons online systeem verwijderd worden.